List

Hiljaiset suomalaiset on alati viljelty käsite. Se nousee esiin erityisesti silloin, kun tapojamme verrataan muihin kulttuureihin.

Monikulttuurisesta asiakastyöstä kirjan kirjoittanut Marjut Nieminen varoitti suomalaisia. Hiljaisen ja taukoja rakastavan puhetavan vuoksi muut saattavat kuulemma pitää meitä jopa tyhminä. Monet suomalaiset ilmaisivat vastalauseensa ja antoivat esimerkkejä puheliaista suomalaisista.

Hiljaisuusmyytin päivittämistä kaipasi myös Yhdysvalloissa asuva professori Marko Maunula. Hänen mielestään puhuminen vähän hiljaisemmalla äänellä tai pyrkimys olla keskeyttämättä puhekumppania eivät riitä määrittelemään suomalaisia erityisen hiljaisiksi esimerkiksi amerikkalaisiin verrattuna.

Mitä muut meistä ajattelevat?

Olen tutkinut Suomessa asuvien ranskalaisten käsityksiä suomalaisesta kohteliaisuudesta. Hiljaisuus nousi keskusteluissa esiin. Ranskalaiset olivat yhtä mieltä siitä, että Suomessa hiljaisuutta siedetään hyvin, kun taas Ranskassa sitä siedetään erittäin huonosti.

Ranskalainen Bruno antoi esimerkin. Hän tuli ruokapöytään, jossa suomalaiset söivät – hiljaa. Suomalaiset eivät edes vastanneet hänelle, minkä Bruno koki epäkohteliaana. Hiljaisuus ruokapöydässä on ranskalaiselle vaivaannuttavaa ja painostavaa. Uhkaavat hiljaiset hetket on kiireesti täytettävä puheella.

Myöhemmin Bruno ymmärsi, ettei suomalaisten hiljaisuus johtunut hänen omasta käytöksestään. Kyse olikin siitä, että kohteliaisuusnormit ovat erilaisia Suomessa kuin Ranskassa. Ranskalaiset päättelivät, ettei hiljaisuus tarkoita Suomessa mitään.

Pitkään Suomessa asuneet ranskalaiset ovat oppineet, etteivät he voi tehdä tulkintoja suomalaisesta kohteliaisuudesta omista lähtökohdistaan käsin. Mutta jos emme tunne toisen kulttuuriin tapoja, meillä on mallina vain omat ja normimme. Kulttuurien välinen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole pelkkä uhka vaan myös mahdollisuus: voimme rakenteena vuorovaikutusta yhdessä kulloisessakin tilanteessa.

Hiljaisuuden eri tulkinnat

Suomessa pidetään kohteliaana toisen reviirin kunnioittamista. Sen vuoksi siedämme hiljaisuutta paremmin kuin ranskalaiset, joiden mielestä on kohteliasta reagoida toiseen ihmiseen, joko sanoin tai elein. Toinen tutkimani ryhmä, Ranskassa asuvat tai asuneet suomalaiset, vahvisti asian. Heidän mukaansa hiljaisuus on ranskalaiselle kauhistus ja kylmä, koska toista ihmistä ei silloin huomioida.

Hiljaisuus aiheuttaakin ranskalaisille tulkintaongelman. Jos suomalainen on hiljaa, ranskalainen ei tiedä, mitä hän ajattelee ja kiusaantuu. Monissa länsimaisissa kulttuureissa hiljaisuudella on negatiivinen arvo. Suomessa asuva Philippe kertoi, että tauko tai hiljaisuus on hänelle yksi aggressiivisuuden muoto.

Suomalaiset puolestaan totesivat, että hiljaisuus voi olla rauhallista ja lempeää – ainakin joillekin. On nimittäin muistettava, että kulttuurit eivät sisällä homogeenisesti käyttäytyviä yksilöitä. Eräässä monikansallisen yrityksen kokouksia tutkivassa tutkimuksessa ilmeni, että suomalainen oli koko joukon aktiivisin puhuja.

Suomalaiset listasivat tilanteita, joissa hiljaisuus ei ole heidän mielestään kiusallista: perheen kanssa syöminen yhdessä sekä ystävän kanssa autossa tai saunassa oleminen. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että suomalaiset – ja virolaiset – olivat  perheensä kanssa ruokaillessa hiljaisempia kuin ruotsalaiset.

Hiljaisuuden epämääräinen luonne

Voidaan myös kysyä, mitä suomalaisten itsensäkin toisinaan hellimä hiljaisuus on. Emme me suomalaiset puhumattomia ole. Sofia, Ranskassa asuva suomalainen, kuvasi hiljaisuuden paradoksia näin: “oletusarvo on että ollaan hiljaa mut ei kuitenkaan liian hiljaa”. Toinen suomalainen, Maria, lisäsi siihen kysymyksen: “ja milloin ollaan hiljaa”. Sofian mielestä ranskalainen reagointikulttuuri on helpompi oppia kuin epämääräinen hiljaisuuden kulttuuri.

Englannin kielen käyttöä monikansallisessa yrityksessä tutkinut ryhmä selitti, että käsitys vähäsanaisista suomalaisista liittyy enemmän puheen luonteeseen kuin puhuttujen sanojen määrään. Tutkijat kuvasivat suomalaisia asiaan orientoituneina henkilöinä, jotka esittivät vain vähän kysymyksiä.

Hiljaisuus, kuten muutkin asiat kulttuurissa, on altis muutoksille. Tutkimani suomalaiset olivat sitä mieltä, että Internet, kännykät ja matkustaminen vaikuttavat käsityksiin hiljaisuudesta. Eräs tutkija arvioi, että suomalais-ugrilaiset puheyhteisöt voivat muuttua puheliaampien kulttuurien vaikutuksesta, kuten Ruotsissa on jo tapahtunut.

Hiljaisuudesta vahvuus

Kaikki vieraamme eivät oleskele maassamme riittävän pitkään oppiakseen tulkitsemaan suomalaista hiljaisuutta. Dosentti Michael Berry kehottaakin suomalaisia selittämään muille hiljaisuuden positiivisista merkityksistä.

Kertomus suomalaisesta hiljaisuudesta kaipaa myönteistä näkökulmaa, eikä voivottelua siitä, miten muut voivat tulkita puhekulttuuriamme kielteisesti. Mediassa onkin herätty siihen, että hiljaisuudessa – kuten kyvyssä kuunnella – piilee vahvuus, ja jopa matkailutrendistä puhutaan.

Ehkä uskomme paremmin, jos muut kertovat meille, mitä hyvää on siinä, ettei kaikkea tilaa tarvitse täyttää puheella. Esimerkiksi eräs Suomessa asuva britti, joka kokee suomalaisen puhekulttuurin vapauttavaksi: vaikeneminen ja tauot antavat hänelle tilaa olla oma itsensä. Tai tutkimukseni Suomessa asuvat ranskalaiset, jotka Ranskassa vieraillessaan kokivat itseensä kohdistuvat kysymykset tungetteleviksi.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimet on muutettu. 

Lisää hiljaisuudesta: 

Ranskaa raakana! Podcast-sarjan 2. jakso: Käsityksiä hiljaisuudesta Suomessa ja Ranskassa. 21.3.2018.

Isosävi, Johanna (hyväksytty/julkaistavana 13.7.2018) Cultural outsiders’ evaluations of (im)politeness in Finland and in FranceJournal of Politeness Research: Language, Behavior, Culture.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Posts

1 2 3 4
June 19th, 2019

IPrA 2019 eli 16th International Pragmatics Conference, Hongkong

Suurin kansainvälinen pragmatiikan konferenssi (IPrA) pidettiin 9.–14.6.2019 Hongkongissa. Tämä oli toinen IPrA, johon osallistuin: vuonna 2017 olin mukana Belfastissa, Pohjois-Irlannissa. […]

May 24th, 2019

Kirja-arvio Ranska, rakkaudella

Ranska, rakkaudella Liisa Väisänen Kirjapaja, 2019. 282 sivua. Filosofian tohtori Liisa Väisäsen uutuusteos vie matkalle Ranskaan. Aiemmin hän on kirjoittanut […]

April 15th, 2019

Keskustelunanalyysin kurssi Yorkin yliopistossa (3.–5.4.2019)

Osallistuin huhtikuun alussa Yorkin yliopiston (Iso-Britannia) järjestämälle keskustelunanalyysin kurssille (3.–5.4.2019). Miksi? Koska oma tavoitteeni tutkimuksessa on edetä kohti aitojen puheaineistojen […]

March 15th, 2019

Tasa-arvoinen kielenkäyttö etenee: THL työstää suosituksia ja Ranskan Akatemia hyväksyi feminiinimuotoiset ammattinimikkeet

Tasa-arvoista kielenkäyttöä vaaditaan yhä äänekkäämmin monissa Euroopan maissa. Vaatimuksia on myös kuultu. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) haluaa edistää […]

February 25th, 2019

Miten ranskalaiset opettajat puhuttelevat opiskelijoitaan?

Kaikille Suomessa asuville ranskalaisopettajille ei ole itsestään selvää, miten suomalaisopiskelijoita tulisi puhutella ranskaksi. Tämä kävi ilmi fokusryhmätutkimuksestani, johon osallistui aikuisia […]

January 28th, 2019

Kirja-arvio: Bibistä burkiniin. Totuuksia ranskatar-myytin takaa

Bibistä burkiniin. Totuuksia ranskatar-myytin takaa. Annastiina Heikkilä Kustantamo S & S, 2018. 222 s. Pariisissa asuva Yleisradion uutistoimittaja Annastiina Heikkilä […]

December 18th, 2018

Miten ranskan sinuttelua ja teitittelyä voi opettaa ja oppia?

On väitetty, että puhuttelumuotojen käyttö olisi yksi haastavimmista asioista, jonka vieraalla kielellä viestivä joutuu opettelemaan. Toisaalta eräs tutkija on todennut, […]

October 5th, 2018

Sinä vai te? Puhuttelu meillä ja muualla, Tiedekulma

Sinä vai te? Puhuttelu meillä ja muulla -tapahtuma valtasi Tiedekulman 3.10.2018. Sen järjesti Miten puhutella? -tutkimushanke, jota johtaa suomen kielen dosentti Hanna […]

September 3rd, 2018

Kirja-arvio: Tutkimuksesta toimintaan. Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen

Tutkimuksesta toimintaan. Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen Iina Koskinen, Maria Ruuska ja Tanja Suni Art House, 2018. 264 s. Vaikka yliopistoilla […]

August 24th, 2018

Pidätkö oven auki takana tulevalle?

Yksi asia yllätti kohteliaisuustutkijan: Suomessa asuvat ranskalaiset puhuivat paljon ovista. Siis niiden pitämisestä auki takana tulevalle henkilölle. Ovi saattoi olla […]