List

Ranskassa tehdään ero sinuttelun ja teitittelyn välillä kuten Suomessakin. Näitä muotoja ei kuitenkaan käytetä samalla tavalla kuin meillä. Sinutteluun tottuneen suomalaisen onkin opeteltava teitittelemään.

Ranskan kieli pohjautuu latinaan, jossa tosin alun perin sinuteltiin kaikkia. Teitittelymuotoa ryhdyttiin käyttämään 300-luvulla keisaria puhuteltaessa. Ranskassa teitittely yleistyi trubaduurien aikaan 1100-1200-luvulla.

france-63022_640

Hierarkiaan perustuva epäsymmetrinen sinuttelu ja teitittely olivat käytössä Ranskassa vuoden 1789 vallankumoukseen saakka, jolloin teitittely julistettiin pannaan. Vastavuoroisesta sinuttelusta tuli tasa-arvon symboli – tosin vain muutamaksi vuodeksi.

Viimeisin sinuttelubuumi oli vuoden 1968 Pariisin opiskelijamellakoiden aikaan. Ne kokeneet ikäluokat saattavat vieläkin sinutella enemmän kuin muut.

Läheinen sinuttelu

Vastavuoroista sinuttelua pidetään nykyranskassa läheisen suhteen merkkinä. Sen vuoksi välitöntä sinuttelua tuntemattomien kesken pidetään helposti loukkaavana.

Perheenjäsenet sinuttelevat toisiaan: aviopuolisot, lapset ja isovanhemmat. Sen sijaan sinuttelun ulkopuolelle jäävät monesti appivanhemmat, joita teititellään.

family-932245_640

Pikkulapsia saa aina sinutella ranskaksi. Ystäviäkin sinutellaan, mutta iäkkäät saattavat suoda tämän puhuttelumuodon ainoastaan lapsuudentovereilleen.

Työelämässä sinuttelu ei ole itsestään selvää. Samassa asemassa olevat kollegat sinuttelevat usein toisiaan. Saman ikäisyyskin lisää sinuttelun todennäköisyyttä. Kuitenkin jos sympatia tai tasa-arvoisuuden tunne puuttuu, kollegatkin voivat teititellä.

Sosiaaliset mediat ovat tuoneet ranskan kieleen uusia sinuttelutilanteita. Internetin keskustelupalstoilla saatetaan sinutella tuntemattomia puhekumppaneita, mutta tämä riippuu yhteisöstä.

social-media

Kohtelias teitittely on edelleen normi

Ranskassa vastavuoroinen teitittely on edelleen normi, kun puhekumppania ei tunneta. Se on etäisyyden merkki ja osoitus kohteliaisuudesta, jopa kunnioituksesta. Teitittely on itsestään selvää asiointitilanteissa ja poliisien ja virkamiesten kanssa keskusteltaessa.

Työtilanteissa teitittelyä voi esiintyä asemasta riippumatta. Puhuttelusanat saattavat paljastaa valtasuhteen. Vaikka esimies ja alainen sinuttelevat, vain lääkäri käyttää sihteerinsä etunimeä; sihteeri puhuttelee tohtoritittelillä.

Kollegoiden välisen sinuttelun voi estää ikäero. Meillekin tutussa elokuvassa Amélie päähenkilö ja kahvilan toinen työntekijä Georgette teitittelevät toisiaan, vaikka ovatkin muuten läheisiä.

amelie-8

Milloin voidaan siirtyä teitittelystä sinutteluun?

Sopivan hetken löytäminen sinutteluun siirtymiselle on tärkeää, sillä paluuta teitittelyyn ei pidetä soveliaana. Nuoret ranskalaiset jättävätkin usein sinuttelun ja teitittelyn valinnan puhekumppanilleen. Sitä paitsi osa iäkkäistä halua koskaan siirtyä sinutteluun.

Sinutteluun siirtyminen voi tapahtua suoraan tai epäsuorasti. Suora kysymys voi olla esimerkiksi Entä jos sinuteltaisiin? tai Voidaan kenties sinutella? Liian uskaliasta ja ristiriitaista olisi kysyä Voinko sinutella teitä?

Siirtyminen teitittelystä sinutteluun on tavallisesti vastavuoroista. Olisi kiusallista, jos toinen pyytää lupaa sinutella mutta haluaa itseään teititeltävän.

Yhtäkkinen siirtyminen teitittelystä sinutteluun liittyy tunteisiin. Puhujan tarkoituksena on joko loukata tai lähentyä. Jälkimmäisessä voi olla kyse viettelystrategiasta, jonka onnistuminen riippuu puhekumppanin tulkinnasta.

Joskus sinuttelun ja teitittelyn valinta voi liittyä viestintätilanteeseen. Esimies sinuttelee alaistaan urheillessaan.

man-1456954_640

Sitä vastoin sama esimies saattaa teititellä samaa alaistaan työpaikalla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Harvinainen epäsymmetrinen sinuttelu ja teitittely

Nykyranskassa sinuttelu tai teitittely on useimmiten vastavuoroista. Jos puhekumppani vastaa sinutteluun teitittelyllä, valtaero käy selvästi ilmi. Se kuvastaa huonosti ihannetta demokraattisesta yhteiskunnasta.

Suurin osa epäsymmetrisestä sinuttelusta ja teitittelystä selittyy ikä- tai valtaerolla. Amélie-elokuvan vanhus, Monsieur Dufael, sinuttelee kauppiaan nuorta apupoikaa Luciania, joka teitittelee tätä. Tästä huolimatta heidän suhteensa on tuttavallinen.

001ame_jamel_debbouze_008

Erittäin halventaa sen sijaan on, jos poliisi sinuttelee kuulusteltavaa henkilöä, joka teitittelee kuulustelijaansa. Joidenkin ranskalaisten mukaan tällainen puhuttelutapa olisi yleistynyt.

Sinuttelun tulevaisuus?

Toisinaan on ennustettu, että sinuttelu lisääntyy. Vaikka sosiaalinen media onkin luonut uusia sinuttelutilanteita, teitittely on Ranskassa edelleen voimissaan. Muissa romaanisissa kielissä kuten italiassa ja espanjassa sinutellaan huomattavasti enemmän.

Sinuttelu- ja teitittelykäytännöt ovat muuttuneet historian saatossa. Niiden tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Eikä niitä voi ohjailla määräyksin, kuten vallankumouksenkin aika osoitti. Yksi asia on kuitenkin varmaa: sinuttelun ja teitittelyn valinnalla rakennetaan ja ylläpidetään suhteita ihmisten välillä. Siinä piilee puhuttelun voima.

Aiheesta lisää:
Ranskaa raakana! Podcast-sarjan 7. jakso: Teitittely ja sinuttelu ranskan kielessä. 26.4.2018.

Johanna Isosävi 2015. Bonjour, Monsieur – Bonjour, Monsieur Durand. Puhuttelu ranskassa. Teoksessa Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (toim.): Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä. Tietolipas 246. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 316–346.

 

2 Responses to “Ketä Ranskassa saa sinutella?”

 1. Aurora

  Olen yli 60v ja minua sinuteltiin välittömästi, sekä itseäni nuoremman, että vanhemman henkilön taholta, heti ensi tapaamisella.Mitäköhän siitä pitäisi ajatella.Puhun ranskaa huonosti, joten kysyin nuoremmalta, sinutteliko juuri tapaamamme henkilö minua, koska itse teitittelin häntä.Näin oli, joten voin myös itse sinutella heitä.Ovat keskiluokkaisia ranskalaisia.

  • Johanna Isosävi

   Hei Aurora,
   pahoittelen kovasti, että kommenttisi jäi huomaamatta ja vastaus viipyi näin kauan!
   Mielenkiintoinen kysymys. En tarkemmin tiedä, millaisesta tilanteesta oli kyse. Asiakaspalvelutilanne? Ystävien tai tuttujentuttujen luona? On mahdollista, että ulkomaalaiseksi luokitteleminen on aiheuttanut sinuttelun. On myös mahdollista, että ranskalaiset ovat sinuttelubuumin v. 1968 eläneitä ja sinuttelevat herkemmin kuin muut. Joka tapauksessa aikuisten välitön sinuttelu ranskassa on poikkeuksellista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Posts

1 2 3 4
June 19th, 2019

IPrA 2019 eli 16th International Pragmatics Conference, Hongkong

Suurin kansainvälinen pragmatiikan konferenssi (IPrA) pidettiin 9.–14.6.2019 Hongkongissa. Tämä oli toinen IPrA, johon osallistuin: vuonna 2017 olin mukana Belfastissa, Pohjois-Irlannissa. […]

May 24th, 2019

Kirja-arvio Ranska, rakkaudella

Ranska, rakkaudella Liisa Väisänen Kirjapaja, 2019. 282 sivua. Filosofian tohtori Liisa Väisäsen uutuusteos vie matkalle Ranskaan. Aiemmin hän on kirjoittanut […]

April 15th, 2019

Keskustelunanalyysin kurssi Yorkin yliopistossa (3.–5.4.2019)

Osallistuin huhtikuun alussa Yorkin yliopiston (Iso-Britannia) järjestämälle keskustelunanalyysin kurssille (3.–5.4.2019). Miksi? Koska oma tavoitteeni tutkimuksessa on edetä kohti aitojen puheaineistojen […]

March 15th, 2019

Tasa-arvoinen kielenkäyttö etenee: THL työstää suosituksia ja Ranskan Akatemia hyväksyi feminiinimuotoiset ammattinimikkeet

Tasa-arvoista kielenkäyttöä vaaditaan yhä äänekkäämmin monissa Euroopan maissa. Vaatimuksia on myös kuultu. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) haluaa edistää […]

February 25th, 2019

Miten ranskalaiset opettajat puhuttelevat opiskelijoitaan?

Kaikille Suomessa asuville ranskalaisopettajille ei ole itsestään selvää, miten suomalaisopiskelijoita tulisi puhutella ranskaksi. Tämä kävi ilmi fokusryhmätutkimuksestani, johon osallistui aikuisia […]

January 28th, 2019

Kirja-arvio: Bibistä burkiniin. Totuuksia ranskatar-myytin takaa

Bibistä burkiniin. Totuuksia ranskatar-myytin takaa. Annastiina Heikkilä Kustantamo S & S, 2018. 222 s. Pariisissa asuva Yleisradion uutistoimittaja Annastiina Heikkilä […]

December 18th, 2018

Miten ranskan sinuttelua ja teitittelyä voi opettaa ja oppia?

On väitetty, että puhuttelumuotojen käyttö olisi yksi haastavimmista asioista, jonka vieraalla kielellä viestivä joutuu opettelemaan. Toisaalta eräs tutkija on todennut, […]

October 5th, 2018

Sinä vai te? Puhuttelu meillä ja muualla, Tiedekulma

Sinä vai te? Puhuttelu meillä ja muulla -tapahtuma valtasi Tiedekulman 3.10.2018. Sen järjesti Miten puhutella? -tutkimushanke, jota johtaa suomen kielen dosentti Hanna […]

September 3rd, 2018

Kirja-arvio: Tutkimuksesta toimintaan. Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen

Tutkimuksesta toimintaan. Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen Iina Koskinen, Maria Ruuska ja Tanja Suni Art House, 2018. 264 s. Vaikka yliopistoilla […]

August 24th, 2018

Pidätkö oven auki takana tulevalle?

Yksi asia yllätti kohteliaisuustutkijan: Suomessa asuvat ranskalaiset puhuivat paljon ovista. Siis niiden pitämisestä auki takana tulevalle henkilölle. Ovi saattoi olla […]