University Lecturer of French translation, School of Languages and Translation Studies, University of Turku 8/2014–7/2016

  • Auktorisoitu kääntäminen ranska-suomi (maisteriopinnot) / Authorised translation French-Finnish (MA level)
  • Erikoisalojen toimeksiannot: EU-tekstit ranska-suomi (maisteriopinnot) / EU-texts French-Finnish (MA level)
  • EU-tietous (maisteriopinnot, luennot ja harjoitukset, laitoksen yhteiskurssi) / EU knowledge (MA level, lectures and exercices, two teachers)
  • Kieli- ja käännösteknologia (luennot ja harjoitukset; maisteriopinnot, laitoksen yhteiskurssi) / Language and translation technology (MA level, lectures and exercices, four teachers)
  • Kulttuurienvälisen viestinnän luennot ja harjoitukset (perusopinnot, 2 ryhmää) / Intercultural communication (BA level, lectures and exercices)
  • Käännösviestintä ja toimeksiannot I ranska-suomi (maisteriopinnot) / Translation assignments I French-Finnish (MA level)
  • Monikielinen käännöstyöpaja I ja II (maisteriopinnot, luennot, ryhmätyöskentely, kielikohtaiset harjoitukset; laitoksen yhteiskurssi) / Multilingual translation workshop I and II (MA level, lectures, group work, exercices; several teachers)
  • Käännösnäyte ranska-suomi (aineopinnot) / Translation sample French-Finnish (BA level)