Romaanisten kielten maistereiden sijoittuminen työelämään

Article for general public
Johanna Isosävi
Fran-Su, Suomi-Ranska Yhdistysten Liiton jäsenlehti. 1/2009, 12–13.