• EU-tekstien kääntäminen ranska-suomi (aineopinnot) / Translation of EU texts French-Finnish (BA level)
  • EU-tietous (aineopinnot; englannin kääntämisen oppiaineen kanssa) / EU knowledge (BA level, together with English translation)
  • Käännösharjoitukset (perusopinnot; kaksi ryhmää) / Exercices of translation (BA level; two groups)