Väitöksen jälkeen: kansainvälisty

Kirjamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle (Isosävi & Lindholm 2021, Art House) kahdeksannessa luvussa aiheena on kansainvälistyminen, joka on nykyään keskeinen vaatimus akateemista uraa.

Käsittelemme matkoja ulkomaille ja kansainvälistymistä kotimaasta käsin. Jälkimmäinen on tullut entistä merkityksellisemmäksi paitsi koronapandemian myös ilmastonmuutoksen vuoksi.

Matkat ulkomaille

Yksi kansainvälistymisen muoto on pitää esitelmä ja järjestää paneeli kansainvälisessä konferenssissa. Pohdimme erityyppisiä konferensseja ja niiden antia.

Vielä vaativampi taso on kansainvälinen tutkimusyhteistyö, joka edellyttää paitsi halua myös kykyä työskennellä eri kulttuureista ja tutkimusperinteistä tulevien tutkijoiden kanssa. Lisäksi käsittelemme sekä lyhyitä että pidempiä tutkijavierailuita, erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Johanna kertoo kirjassa omista kansainvälisistä tutkijavierailuista Ranskan Lyoniin, joilla myös perhe oli mukana.

Kansainvälistyminen kotimaasta käsin

Koronapandemia ja ilmastonmuutos ovat vähentäneet tutkijoiden matkoja. Niitä ovat korvanneet esimerkiksi verkossa järjestettävät konferenssit. Digitaaliset kommunikointivälineet ja yhteiskirjoittamisen alustat helpottavat kansainvälistä kirjoitusyhteistyötä kotimaasta käsin.

Matkat eivät ole ennenkään olleet itsestään selvyyksiä esimerkiksi rahoituksen puutteen takia, mutta erityisesti tänä päivänä kannattaa keksiä myös luovia kansainvälistymisen keinoja.

Lue lisää:

Isosävi, Johanna & Camilla Lindholm (2021). Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Helsinki: Art House. [Luku 8: Kansainvälisty]

Kuuntele:

Väitöksen jälkeen -podcast. Jakso 9: Kansainvälistyminen, vieraana Anna Keski-Rahkonen.

Leave a Reply