Väitöksen jälkeen: opeta

Kirjamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle (Isosävi & Lindholm 2021, Art House) kuudennessa luvussa käsittelemme opettamista. Keskitymme tutkijaopettajuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä pohdimme, millaista on motivoiva opetus ja toimiva verkko-opetus.

Tutkijaopettajuuden haasteet ja mahdollisuudet

Opetuksen ja tutkimuksen suhde on jännitteinen. Osa kokee, että opetuspainotteisesta tehtävästä voi tulla este uralla etenemisessä, kun tutkimusmahdollisuudet jäävät vähäisemmiksi kuin niillä, jotka ovat onnistuneet saamaan tutkimusrahoitusta.

Vaikka kannustamme sinua huolehtimaan siitä, että saat riittävästi mahdollisuuksia edistää omaa tutkimustasi, opetusta ja tutkimusta ei mielestämme kannata nähdä täysin erillisinä asioina. Opetus ja tutkimus kietoutuvat läheisesti yhteen ja hyödyttävät toisiaan.

Motivoivaa opetusta

Opetuksessa on kyse yleistajuistamisesta ja seuraavan sukupolven kouluttamisesta alalle. Kannustamme sinua hankkimaan pedagogista koulutusta ja toteuttamaan linjakasta opetusta. Käsittelemme opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Painotamme opetuksen ja tutkimuksen yhdistämistä, mihin annamme vinkkejä. Entinen yliopistonlehtori, nykyinen professori Hanna Lappalainen kertoo kirjassa omista kokemuksistaan, miten hän on ottanut opiskelijat mukaan tutkimukseen.

Toimiva verkko-opetus

Koronapandemia pakotti myös yliopisto-opetuksen ottamaan digiloikan. Käsittelemme sekä asynkronista että reaaliaikaista verkko-opetusta. Keskitymme erityisesti siihen, miten yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta voi rakentaa verkko-opetuksessa.

Uskomme, että tulevaisuudessa yliopisto-opetus on entistä monimuotoisempaa, eikä menneiseen ole paluuta. Kirjassa dosentti Anne Nevgi kertoo, millaista monimuotoinen yliopisto-opetus voi olla tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Isosävi, Johanna & Camilla Lindholm (2021). Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Helsinki: Art House. [Luku 6: Opeta]

Kuuntele:

Väitöksen jälkeen -podcast. Jakso 7: Opettaminen, vieraana Johanna Vaattovaara.

Leave a Reply