Väitöksen jälkeen: viesti ja vaikuta

Kirjamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle (Isosävi & Lindholm 2021, Art House) kymmenennessä luvussa käsittelemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Esittelemme erilaisia tiedeviestinnän tapoja perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Miksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeää? Vastaukset riippuvat siitä, millä tasolla kysymystä tarkastelemme. Tutkijan etiikan näkökulmasta voidaan ajatella, että tiedolla on arvoa vain, jos sitä jaetaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen hyödyttää myös tutkijaa itseään ja lisää hänen verkostojaan.

Pohdimme myös viestintää sidosryhmille, sillä näkemyksemme mukaan kaikella tutkimuksella on sidosryhmiä yliopistoyhteisön ulkopuolella. Annamme vinkkejä siihen, miten voit viestiä heti hankkeen alusta lähtien.

Yhteistyö perinteisen median kanssa

Vaikka perinteisen median suosion vähenemisestä on puhuttu pitkään, sen merkitys tiedeviestinnässä on edelleen suuri: televisio, lehdet ja radio tavoittavat nykyäänkin ison yleisön.

Pohdimme keinoja, joiden avulla voisimme saada lisää uusia kasvoja mediaan ja miten tehdä onnistunutta yhteistyötä toimittajan kanssa. Lisäksi Tuuli Holttinen kertoo, miten hän sai julkaistua tutkimukseen perustuvan yleistajuisen lehtiartikkelin.

Sosiaalinen media

Koskaan aikaisemmin tutkijalla itsellään ei ole ollut näin hyvää mahdollisuutta saada äänensä suuren yleisön kuuluville, mutta tutkijat ovat hyvin tietoisia siitä, ettei uralla edetä viestintäsaavutuksin vaan tutkimusjulkaisuilla.

Pohdimme, miksi tutkijan kannattaa silti viestiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja miten se hyödyttää myös tutkijan akateemista uraa. Annamme myös kahdeksan vinkkiä Twitterin käyttöön.

Käsittelemme myös blogien hyötyjä, podcasteja ja YouTube-kanavia. Johanna kertoo Ranskaa raakana! -podcastin tarinan.

Viestintä, kuten tutkimuskin, on pitkäjänteistä työtä, joten kannattaa valita joku muoto ja aloittaa jo tänään.

Lue lisää:

Isosävi, Johanna & Camilla Lindholm (2021). Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Helsinki: Art House. [Luku 10: Viesti ja vaikuta]

Kuuntele:

Väitöksen jälkeen -podcast. Jakso 11: Viesti ja vaikuta, vieraina Tuuli Holttinen & Salla-Maaria Laaksonen.

Leave a Reply