Vierailijoita ICAR-laboratoriossa Lyonissa

ICAR-laboratoriossa kävi tällä viikolla kaksi vierailijaa saksalaisista yliopistoista: Philipp Freyburger (Freiburgin yliopisto) ja Naomi Truan (Leipzigin yliopisto).

Philipp Freyburger piti sekä esitelmän että datasession. Hänen aineistonsa käsittää haastatteluja, joissa keskitysleiriltä selviytyjät kertoivat kokemuksistaan. Freyburger käsitteli erityisesti kylmän kokemista ja siihen liittyviä representaatioita.

Philipp Freyburger.

Freiburger osoitti, miten multimodaalinen tarkastelu on hyödyllistä haastatteluiden analyysissä. Hän oli kiinnostunut erityisesti leksikaalisten ilmausten ja eleiden sekä ilmeiden suhteesta.

Toinen vierailija, Naomi Truan, piti datasession, jonka aiheena oli Kiezdeutsch, nuorten kaupunkilaisten puhetapa.

Naomi Truan.

Naomin aineistot olivat myös haastatteluja: niissä nuoret monikieliset naiset pohtivat suhdettaan saksan kieleen. Haastatteluissa nousi esiin kielellinen epävarmuus, vaikka nuorten saksan taito oli erinomainen.

Olen viritellyt Naomin kanssa yhteistyötä joulukuusta asti, kun sain tietää hänen tulevan vierailemaan Lyoniin. Olikin todella mukavaa tavata hänet ensimmäistä kertaa kasvokkain! Ehdimme myös työskennellä yhdessä ja suunnitella tulevia projekteja.

Naomi ja allekirjoittanut, ensimmäinen tapaaminen!

Leave a Reply